top of page

Algemene voorwaarden

Vooraf

Als wij zaken met jou doen, dan gaan we uit van een samenwerking die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Toch is het goed een aantal punten vast te leggen, zodat we problemen achteraf voorkomen. 
 

1. Toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing als je Abanda boekt voor een optreden. Soms kunnen we van deze voorwaarden afwijken. Maar dan spreken we dat duidelijk af en bevestigen wij dat ook schriftelijk aan je. Zolang dat niet het geval is, gelden deze voorwaarden. Deze voorwaarden gelden ook als wij andere personen inschakelen voor het uitvoeren van een opdracht. Op onze overeenkomst met jou is verder het Nederlandse recht van toepassing.

 

2. Overeenkomst
Als je akkoord gaat met onze prijsopgave, dan komt daarmee een overeenkomst tot stand. Wij gaan dan voor je aan het werk. In een mail schrijven wij op wat we precies hebben afgesproken. Vanaf dat moment kun je onze overeenkomst niet meer zonder kosten annuleren.


3. Wat verwachten wij van jou?
Wij verwachten dat alle informatie krijgen die nodig is om de opdracht goed uit te voeren. Wij gaan ervan uit dat die informatie klopt en volledig is.


4. Wat kun je van ons verwachten?
Wij spannen ons in om te leveren wat we afspreken: een optreden, begeleiding of iets anders. Wij kunnen niet garanderen dat je daarmee het resultaat zult behalen dat je wilt, bijvoorbeeld een geslaagd feest. Als wij door overmacht niet in staat zijn de overeenkomst (op tijd) uit te voeren, dan kunnen wij deze ontbinden. Wij zijn dan niet verplicht om jouw eventuele schade te vergoeden. Overmacht is een omstandigheid waar wij niets aan kunnen doen en waardoor jij redelijkerwijs niet meer van ons kunt verlangen die wij de overeenkomst nakomen. Bijvoorbeeld brand, diefstal van instrumenten, oorlog, ziekte of een ongeval.

 

5. Betaling
Betaling vindt bij voorkeur contant plaats, vlak voor of na een optreden. Is dit niet mogelijk? Dan

sturen wij je een factuur via mail. Je hebt dan 14 dagen de tijd om te betalen. Als je niet betaalt, sturen wij een herinnering. Als je dan nog niet betaalt, kunnen wij wettelijke rente in rekening brengen. Deze rente is in 2024: 12,5%, als je een onderneming bent. Als je een particulier bent, is de rente in 2024: 7%.


6. De eigendom 
De eigendom van onze uitvoeringen, artistieke ideeën, concepten, en andere ‘verzinsels’ dragen wij niet aan jou over. Wij blijven daar eigenaar van. Als je geluid- of beeldopnames of foto's wilt maken van ons optreden, dan moet je daarvoor vooraf toestemming vragen. Publicatie of verspreiding van deze opnames mag alleen met onze goedkeuring.

 

7. Aansprakelijkheid
Als wij fouten maken, zijn wij daarvoor aansprakelijk. Maar alleen als wij erg onzorgvuldig zijn geweest of opzettelijk fouten hebben gemaakt. Bij overmacht, zoals ziekte of verlies van apparatuur of instrumenten, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die jij of iemand anders lijdt.  Als wij jou een schadevergoeding moeten betalen, dan betalen wij nooit meer dan onze aansprakelijkheidsverzekering dekt.  En als onze verzekering de schade onverhoopt niet dekt, betalen wij nooit meer dan 1000,-. 

 

8. Gebruik van apparatuur op locatie

Als wij materiaal of andere faciliteiten gebruiken van de locatie waar we optreden, dan ben jij verantwoordelijk voor de kwaliteit daarvan. Als deze niet veilig of niet geschikt blijken voor gebruik, dan zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die daardoor ontstaat of voor de kosten van vervanging. 
Wij doen ons uiterste best zorgvuldig om te gaan met materialen, maar wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van zaken door overmacht. Ook zijn wij niet aansprakelijk als er een verzekering is die de schade dekt.

 

9. Verschil tussen algemene voorwaarden en opdrachtbevestiging
Als wij onderling een afspraak maken die in strijd blijkt te zijn met deze algemene voorwaarden, dan gaat de inhoud van de opdrachtbevestiging voor. Wat we daar afspreken, geldt dan.


10. Wijziging algemene voorwaarden
Als wij in de toekomst iets gaan veranderen aan deze voorwaarden, vind je dat terug op onze website. De nieuwste voorwaarden zijn steeds op onze samenwerking van toepassing.

bottom of page