top of page

Jouw privacy

Wij zijn Abanda Latin Music. Dat is de naam van onze band. Je kunt ons bereiken via info@abandalatinmusic.nl of via 06 - 108 929 60.


Welke gegevens bewaren wij en waarom?
Van onze opdrachtgevers verwerken wij NAW-gegevens, telefoonnummers, mailadressen, soms betaalgegevens, of andere persoonsgegevens die je ons toevertrouwt. Dat doe wij omdat het nodig is om ons werk voor jou goed te kunnen doen. Van potentiële opdrachtgevers bewaren wij ook gegevens (NAW, telefoonnummers en mailadres), maar alleen voor zover dat nodig is om jou te kunnen helpen en informeren.
 

Waar en hoe bewaren wij jouw gegevens?
Wij gebruiken en bewaren jouw gegevens vooral digitaal. Onze e-mail versturen we via internetprovider 2com2. Als jij ons mailt, dan slaat 2com2 die berichten op op hun server. Die server staat in Nederland. Wij hebben met 2com2 een verwerkingsovereenkomst gesloten. Gegevens en documenten die wij nodig hebben of gebruiken ons werk voor jou te doen, bewaren wij op de harde schijf van onze laptop. Wij bewaren niets in de cloud. 


Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Als je ons mailt, dan worden de gegevens die jij stuurt, bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver van 2com2. Na twee weken verwijdert 2com2 de mail van hun server. Jouw mail staat ook op de harde schijf van onze eigen desktop computer. De mailberichten bewaren wij zolang dat nodig is voor onze samenwerking. Daarna, na het afsluiten van een opdracht, bewaren wij klant- en dossiergegevens nog vijf jaar. Deze termijn verlengen wij naar maximaal twintig jaar in gevallen waarin onze aansprakelijkheid ter discussie staat. Verder bewaren wij administratieve gegevens standaard zeven jaar.
 

Beveiliging
Wij maken zelden fysieke kopieën van jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk via hiervoor genoemde software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Wij geven géén persoonsgegevens aan derden, tenzij dat verplicht is op grond van de wet. Alle apparaten die wij gebruiken om jouw gegevens te openen zijn zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk.
 

Onze website
Je bezoek aan onze website is beveiligd door een SSL certificaat. Jouw verbinding is privé. Je herkent dit aan het groene slotje voor de URL. Op onze website staan geen cookies. 

 

Wijziging privacy verklaring
Als wij in de toekomst iets gaan veranderen aan deze verklaring, vind je dat terug op onze website. De nieuwste informatie is steeds op onze samenwerking van toepassing.


Bezwaar of meer informatie?
Je kunt je gegevens inzien, en vragen om aanpassing of verwijdering. Als je daarna niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page